• Bilişim Medyasını, teknoloji ve bilişim gazeteciliğinin vazgeçilmez bir uzmanlık dalı olarak hissettirmek. Bu yönde yapılacak çalışmalarda bilişim ve teknoloji alanındaki sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla çalışmalar düzenlemek.
  • Her teknolojisi ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren bilişim alanında, medya kuruluşlarında fiilen çalışan gazetecilerin, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler, eğitim programları düzenlemek.
  • Gazetecilik mesleğini en iyi şekilde temsil etmek. Dernek üyeleri olan meslektaşlara yönelik olarak gerçekleştirilebilecek onur kırıcı her türlü davranış karşısında, gerekli tavrı almak ve gerektiğinde sivil toplum kuruluşları, diğer dernekler ve devlet kurumlarıyla işbirliği yapmak.
  • Üyelerinin mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
  • Mesleğe yeni başlayan (stajyer) bilişim ve teknoloji muhabirlerinin eğitimine katkıda bulunmak ve sosyal faaliyetler içerisinde yer almak.
  • Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) yayınlar çıkarmak, web sitesi ve sosyal medya üzerinden iletişimde bulunmak, organizasyonlar düzenlemek, “Dernekler Yasası” çerçevesinde gelir sağlayıcı girişimlerde bulunmak, amacına uygun tesisler kurmak veya kurulmasını sağlamak, derneğin gerçekleştirdiği faaliyetleri üyelerine eşit olarak dağıtmak, dinlence ve lokal çalışmaları ile dernek üyelerinin birbiriyle iletişimde olmasını ve rahat çalışma alanına sahip olmasını sağlamak.